38 Maegashira 14 West Tsurugisho

38 Maegashira 14 West Tsurugisho

18

Total Points

10

Current Rank
剣翔 桃太郎 | Tsurugisho Momotaro Maegashira 14 West Stable: Oitekaze From: Tokyo Last 3 Basho: 12-3 Y (Juryo), 8-7 (Juryo), 7-8 (Juryo) Previous Rank: Juryo 8 East